Vitajte na stránke spoločnosti YADO
Dnes je 19.02.2019 | Počet prístupov: 633912
O nás Služby Zákazkova výroba Cenník Obchodné podmienky O e-shope Kontakt
 
 
Naša ponuka
  Najnovšia ponuka
 
Kategórie Výrobci
 
 
Silikónové náramky (25)
Reklamné predmety (39)
Silikónové predmety (25)
Mikiny (6)
Košele / Polokošele (4)
Tričká (3)
Pracovné odevy (12)
Šiltovky
Pláštenky do dažďa (21)
OEM produkty (na zákazku) (4)
Doplnkový sortiment
Aplikácie (10)
Masážne prístroje BREO (2)
Katalóg reklamných predmetov (1)
Oznamenie o vyhlaseni OVS (2)
Katalóg na stiahnutie (1)
Referencie / Výstavy (14)
Oznamenie o vyhlaseni VO (2)
Všeobecné obchodné podmienky
 
pre nákup cez internet na www.yado.sk
 

Tieto obchodné podmienky platia pre nakupovanie a doručovanie tovaru v internetovom obchode www.yado.sk. Obchodné podmienky sú definované základnými právami a povinnosťami v obchodnom vzťahu medzi odberateľom a dodávateľskou firmou YADO, s.r.o., Pstruhárska 5, 972 51 Handlová, IČO : 36742619, IČ DPH: SK 2022339319, zapísaná v OR Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 17553/R (výpis z OR SR tu: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=92510&SID=6&P=1)

Objednávanie tovaru
Tovar je možné objednávať telefonicky, elektronickou cestou, faxom, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Odberateľ sa zaregistruje pomocou registračného formuláru, kde vyplní potrebné údaje k fakturácii. Tým sa zároveň zaväzuje, že uvedené údaje sú platné a pravdivé. Potvrdenie objednávky je na vyžiadanie odberateľa realizované elektronickou formou alebo telefonicky zo strany dodávateľa odberateľovi. V prípade, že objednaný tovar nie je skladom a dodacia lehota by mala prekročiť 20 pracovných dní bude odberateľ o tomto dopredu informovaný.

Zrušenie objednávky
Odberateľ môže upraviť alebo zrušiť objednávku až do momentu jej vybavenia, v prípade že sa nejedná o objednávku zákazkového charakteru – t.j. výrobok sa zhotovuje podľa parametrov zadaných objednávateľom.

Cena tovaru
Ceny sú uvedené ako konečné s DPH bez nákladov na dopravu do miesta určenia. Cena tovaru sa riadi aktuálnym cenníkom platným v čase potvrdenia objednávky. Pri odberoch nad isté množstvo je možné dohodnúť individuálne cenové a platobné podmienky.

Spôsob platby
Platbu za objednaný tovar je možné realizovať nasledovnými spôsobmi:

 1. Platba v hotovosti pri prevzatí
  Tento druh platby môžete uplatniť v kombinácii s týmito druhmi dopravy:

  • osobný odber
  • dobierková služba
  • priamy dovoz zabezpečený dodávateľom

 2. Predplatba
  Objednávka bude odoslaná v deň pripísania kúpnej ceny (ceny za objednaný) tovar na účet dodávateľa, alebo po obdržaní vierohodného dokladu o uskutočnení transakcie (kópia výpisu z účtu, resp. prevodný príkaz potvrdený bankou)

 3. Platba na faktúru
  Spoločnosť YADO, s.r.o. si vyhradzuje právo určiť s ktorými odberateľmi bude dohodnutý fakturačné platobné podmienky s lehotou splatnosti.

Nadobudnutie tovaru
Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť sprievodných dokumentov je odberateľ povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa považuje tovar za riadne dodaný. Vlastnícke právo na tovar prechádza na odberateľa dňom zaplatenia kúpnej ceny tovaru.

Zodpovednosť za chyby a reklamácia
Spoločnosť YADO, s.r.o. zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady, ktoré má tovar pri dodaní na miesto určenia, resp. ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Akékoľvek zistené vady je odberateľ povinný bezodkladne oznámiť dodávateľovi. Sprievodné doklady, vzťahujúce sa k predaju tovarov:

• dodací list
• faktúra
• iný doklad na základe individuálnej dohody spoločnosti YADO, s.r.o. a odberateľa (napr. konfirmarmačný e-mail)

Záručná doba
Záručná doba sa riadi ustanoveniami v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Záruka zaniká:
• porušením podmienok pre používanie tovaru, alebo jeho bežnú údržbu; používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie
• nedodržaním technických podmienok a návodu na použitie
• neoprávneným zásahom do dokladov o predaji tovaru .

Spôsob a miesto reklamovania tovaru
Pri výskyte závažných chýb v dodávke kontaktujte prosím spoločnosť YADO, s.r.o. prostredníctvom:

• elektronickej pošty na adrese martin.zabensky@yado.sk
• telefónu +421 46 5476 047, +421 915 883 066 alebo faxu +421 46 5477 821
• osobne v sídle spoločnosti YADO, s.r.o.

Ochrana osobných údajov
Internetový obchod zhromažďuje informácie od zákazníkov s cieľom zefektívniť a zrýchliť odbytové cesty a tým umožniť zákazníkom jednoduchší a rýchlejší prístup k tovarom. Tieto informácie zahŕňajú informácie získané v priebehu registrácie, spracovania obchodných transakcií a informácie poskytnuté zákazníkmi vo forme odpovedí v časti dotazník a ďalších formách. Spoločnosť YADO, s.r.o. sa zaväzuje so zverenými údajmi nakladať len v rámci dodávateľsko-obchodných vzťahov a vlastných obchodných a marketingových aktivít. Všetky činnosti spojené s nakladaním so zverenými údajmi sa uskutočňujú v zmysle príslušnej legislatívy.

Právne informácie
Táto internetová stránka je prevádzkovaná spoločnosťou YADO, s.r.o. Táto stránka môže obsahovať typografické chyby alebo nepresnosti a môže byť nekompletná alebo neaktuálna. Z tohto dôvodu si spoločnosť YADO, s.r.o. vyhradzuje právo opravovať takéto chyby, nepresnosti (aj po uskutočnení záväznej objednávky) a dopĺňať, meniť a aktualizovať informácie kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto chyby, nepresnosti alebo chýbajúce údaje sa netýkajú cien tovarov.

Záverečné ustanovenia
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi dodávateľom a odberateľom sa radia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

 
Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť tieto obchodné podmienky, o ktorých však musí objednávateľa včas informovať.
V Handlovej, dňa 17.3.2008
Táto www stránka neprešla jazykovou úpravou
 
 
 
 
Prihlásenie do e-shopu
Nákupný košík
Užitočné rady
Mailing list
Meno:
Heslo:
· Založiť nové konto
· Zabudli ste heslo?
Je v tomto momente nedostupný. Ak chcete získať prístup k cenám a možnosť nakupovať musíte sa prihlásiť. Kliknite na:
· Založiť nové konto
 
· Ako sa registrovať
· Ako môžem nakupovať
· Informujeme o novinkách
Získavajte aktuálne informácie o našich nových produktoch, pripravovaných akciách.
   
O nás
|
Služby
|
Zákazkova výroba
|
Cenník
|
Obchodné podmienky
|
O e-shope
|
Kontakt
  ©2019 www.yado.sk všetky práva vyhradené
web dizaj a programovanie WEB DESIGN Studio
poháňané platformou easySHOP v2.0